Zaplacení příspěvků 2021

Žádám členy TJ Sokol Nová Ves I,z.s. o zaplacení členských příspěvků na rok 2021

Částku 500,- zašlete na klubový účet č.u. 426889329/0800

Správa pro příjemce: Jméno a příjmení

 

Děkuji, Jirka